HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

Các công thức về hoán vị chỉnh hợp tổ hợp hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Đầy đủ các dạng toán về cách sử dụng các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp có hướng dẫn giải chi tiết. Nguồn: Đặng Việt Đông

HOÁN VỊ, CHỈNH HỢP, TỔ HỢP

A. LÝ THUYẾT TÓM TẮT

I. Hoán vị

1. Giai thừa

(n! = 1.2.3…n). Quy ước: (0! = 1)

(n! = left( {n – 1} right)!n)

(frac{{n!}}{{p!}} = left( {p + 1} right)left( {p + 2} right)….n) (với (n > p))

(frac{{n!}}{{left( {n – p} right)!}} = left( {n – p + 1} right)left( {n – p + 2} right)….n) (với (n > p))

2. Hoán vị (không lặp)

Một tập hợp gồm n phần tử (left( {n ge 1} right)). Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của n phần tử.

Số hoán vị của n phần tử là ({P_n} = n!)

3. Hoán vị lặp

Cho k phần tử khác nhau ({a_1};{a_2};…;{a_k}) . Mỗi cách sắp xếp n phần tử trong đó gồm n1 phần tử a1; n2 phần tử a2;…; nk phần tử ak (left( {{n_1} + {n_2} + … + {n_k} = n} right)) theo một thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị lặp cấp n và kiểu (left( {{n_1};{n_2};…;{n_k}} right)) của k phần tử

Xem thêm:: Cách Xem The Falcon And The Winter Soldier ​​trên Disney Plus – Cẩm nang Hải Phòng

Số các hoán vị lặp cấp n kiểu (left( {{n_1};{n_2};;;;{n_k}} right)) của k phần tử là:

({P_n}left( {{n_1};{n_2};…;{n_k}} right) = frac{{n!}}{{{n_1}!{n_2}!…{n_k}!}})

HƯỚNG DẪN GIẢI

Xem thêm:: Xem giờ theo canh đúng kiểu 12 con giáp của các cụ

Xem thêm:: Thuốc Voltaren Là Thuốc Gì? Voltaren Bôi Giá Bao Nhiêu? | VNCARE

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 – Xem ngay

Nguồn: https://noithatcosy.com
Danh mục: Học Hỏi

Recommended For You