Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm môn học

Bài này Nội Thất Cosy sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Cách tính điểm trung bình môn hệ cao đẳng hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

HƯỚNG DẪN HỌC SINH, SINH VIÊN CÁCH TÍNH ĐIỂM MÔN HỌC

Căn cứ vào quyết định số 3a/QĐ-ĐVĐN về việc ban hành quy chế cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. Trong quy chế đào tạo tại điều 14 hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm như sau:

Điều 14: Cách tính điểm môn học, điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

1. Điểm môn học

a) Điểm môn học bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học có trọng số 0,6;

– Đối với hệ Trung cấp: Điểm TBC môn học đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên (Trong hệ đào tạo theo niên chế)

– Đối với hệ Cao đẳng: Điểm TBC môn học đạt yêu câu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0 trở lên (Trong đào tạo theo tín chỉ)

b) Điểm trung bình chung kiểm tra:

– Đối với hệ Trung cấp:

Xem thêm:: Tắm trắng bằng bột gạo xay, cách làm mặt nạ bột gạo trị mụn

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: trọng số 0,4

(1) Điểm kiểm tra thường xuyên: Hệ số 1

(2) Điểm kiểm tra định kỳ: Hệ số 2

=> Điểm TBC Kiểm tra = [Điểm hệ số 1 + (Điểm hệ số 2 x 2)]/ tổng hệ số

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

– Đối với hệ Cao đẳng:

* Cách tính điểm TBC kiểm tra: Trọng số 0,4. Trong đó:

(1) Điểm thái độ: Trọng số 0,3

(2) Điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ: Trọng số 0,7

Xem thêm:: Hướng dẫn các nàng cách dỗ con trai khi dỗi siêu nhanh và hiệu quả

=> Điểm TBC kiểm tra = ( Điểm thái độ x 0,3) + (Điểm kiểm tra x 0,7)

Điểm TBC kiểm tra đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 5,0 trở lên

c) Điểm trung bình chung môn học

* Cách tính điểm TBC môn học (Hệ Trung cấp, Cao đẳng)

Điểm TBC môn học = (Điểm TBC kiểm tra x 0,4) + (Điểm thi x 0,6)

2. Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy

a) Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy:

Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách tính điểm môn học

Trong đó:

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10 file hwp là gì hay nhất

+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học và điểm trung bình chung tích lũy;

+ i: là số thứ tự môn học;

+ ai: là điểm của môn học thứ i;

+ ni: là số chứng chỉ của môn học thứ i;

+ n: là tổng số môn học trong học kỳ/ năm học/ khóa học hoặc số môn học, mô-đun đã tích lũy.

b) Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình chung của các môn học mà học sinh, sinh viên đã tích lũy được, tính từ đầu khóa cho tới thời điểm được xem xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ;

c) Điểm trung bình chung học kỳ/ năm học/ khóa học, điểm trung bình chung tích lũy bao gồm cả điểm môn học được bảo lưu, không bao gồm điểm môn học được miễn trừ và môn học điều kiện;

d) Trường hợp học sinh, sinh viên được tạm hoãn học môn học thì chưa tính khối lượng học tập của môn học đó trong thời gian được tạm hoãn.

3. Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo kết quả điểm thi kết thúc môn học lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học có điểm cao nhất.

4. Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là hai môn điều kiện; kết quả đánh giá hai môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp hoặc bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Nguồn: https://noithatcosy.com
Danh mục: Học Hỏi

Recommended For You