Không thể bỏ qua 10+ hai thành phố a và b cách nhau 160km hay nhất

hai thành phố a và b cách nhau 160km hay nhất được tổng hợp bởi Nội Thất Cosy, đừng quên chia sẻ bài viết thú vị này nhé!

Phương pháp giải bài toán chuyển động cùng chiều

1. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát cùng thời điểm, khác vị trí

Xe thứ nhất có vận tốc v1, xe thứ hai có vận tốc v2 (coi v1 > v2)

Hai xe xuất phát cùng lúc từ hai vị trí cách nhau quãng đường là S

 • Tìm hiệu vận tốc v = v1 – v2
 • Tìm thời gian để hai xe gặp nhau: t = S : v
 • Hai xe gặp nhau lúc: Thời điểm khởi hành + thời gian đi đến chỗ gặp nhau t.
 • Vị trí gặp nhau cách A: X = v1 x

Ví dụ 1: Lúc 12 giờ trưa một ô tô xuất phát từ A với vận tốc 60 km/giờ và dự kiến đến B lúc 3 giờ 30 phút chiều. Cùng lúc đó từ địa điểm C trên đường từ A đến B và cách A 40km, một người đi xe máy với vận tốc 45 km/giờ cũng đi về B. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao xa?

Hướng dẫn gỉai:

Thời gian hai xe đi để đuổi kịp nhau là:

40 : (60 – 45) = 8/3 (giờ)

Đổi: 8/3 giờ = 2 giờ 40 phút

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

12 giờ + 2 giờ 40 phút = 14 giờ 40 phút

Quãng đường từ A đến địa điểm gặp nhau là:

60 x 8/3 = 160 (km)

Đáp số: 14 giờ 40 phút; 160km

Bài tập tự luyện:

Bài 1. Một xe máy đi từ C đến B với vận tốc 36 km/giờ cùng lúc đó một ô tô đi từ A cách C 45 km đuổi theo xe máy với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy.

Xem thêm:: Thịt bò xào dứa: Cách làm thịt bò xào dứa mềm thơm

Bài 2. Vừ đi ngựa với vận tốc 11 km/giờ. Đúng lúc đó Lềnh đi bộ với vận tốc 5 km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng dường dài 8 km. Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh.

Bài 3. Hai ô tô ở A và B cách nhau 45 km/giờ cùng khởi hành một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giờ ô tô đi từ A đuổi kịp ô tô đi từ B và gặp nhau tại C.

a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tỷ số vận tốc của hai ô tô là 2.

b. Tính quãng đường BC.

Bài 4. Quãng đường AB dài 60 km. Có hai ô tô cùng xuất phát một lúc ở A và ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 4 giờ ô tô đi từ A và đuổi kịp ô tô đi từ B.

a. Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết tỉ số vận tốc của hai ô tô là 3/4

b. Tính quãng đường BC.

Bài 5. Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một tại A và một tại B để đi về C. A cách B 60 km và B nằm giữa A và C. Vận tốc C đi từ A là 80 km/giờ còn xe đi từ B có vận tốc 65 km/giờ. Hai xe đến C cùng một lúc. Tính khoảng cách BC.

2. Bài toán chuyển động cùng chiều, xuất phát khác thời điểm, cùng vị trí

Hai xe chuyển động cùng chiều, xuất phát từ cùng 1 vị trí. Xe thứ hai xuất phát trước xe thứ nhất thời gian tO, sau đó xe thứ nhất đuổi theo thì thời gian đuổi kịp nhau là:

 • Tìm hiệu vận tốc: v = v1 – v2
 • Tìm quãng đường xe thứ hai đi trước: s = to x v2
 • Thời gian hai xe gặp nhau là: t = s : v (khoảng cách hai xe : hiệu vận tốc)

Ví dụ 1: Lúc 6 giờ sáng một xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40 km/giờ đi về B. Sau 1 giờ 30 phút một xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60 km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét? Biết rằng quãng đường AB dài 200km.

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường xe tải đi trước xe du lịch là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian xe du lịch chạy để đuổi kịp xe tải là:

Xem thêm:: Khám phá 10+ hoa cắm bình đẹp hay nhất bạn nên biết

60 : (60 – 20) = 3 (giờ)

Thời điểm hai xe gặp nhau là:

6 giờ + 1 giờ 30 phút + 3 giờ = 10 giờ 30 phút

Quãng đường từ A đến chỗ gặp nhau là:

60 x 3 = 180 (km)

Đáp số: 10 giờ 30 phút, 180km

Ví dụ 2: Lúc 7 giờ sáng Hồng đạp xe từ nhà lên huyện. Một giờ sau Hồng tăng vận tốc thêm 5 km/giờ. Cùng lúc đó bố đi xe máy đuổi theo Hồng với vận tốc gấp 3,5 lần vận tốc lúc đầu của Hồng. Khi lên đến huyện thì hai bố con gặp nhau. Tính quãng đường từ nhà lên huyện. Biết rằng vận tốc của Hồng lúc đầu, vận tốc của Hồng sau khi tăng và vận tốc của bố là 60 km/giờ.

Hướng dẫn giải:

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 2 + 7 = 11 (phần)

Vận tốc lúc đầu của Hồng là: (60 – 5) : 9 x 2 = 10 (km/giờ)

Vận tốc của Hồng sau khi tăng là: 10 + 5 = 15 (km/giờ)

Vận tốc của bố là:

10 x 3,5 = 35 (km/giờ)

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ cách đổi pass wifi vnpt bằng điện thoại tốt nhất hiện nay

Khi bố xuất phát thì Hồng đã đi được quãng đường là:

10 x 1 = 10 (km)

Thời gian để bố đi đến khi gặp nhau là:

10 : (35 – 15) = 0,5 (giờ)

Quãng đường từ nhà lên huyện là:

35 x 0,5 = 17,5 (km)

Đáp số: 17,5km

Bài tập tự luyện:

Bài 1. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 37 phút với vận tốc 36 km/h. Đến 11 giờ 7 phút một ô tô cũng đi từ A đuổi theo xe máy với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ?

Bài 2. Lúc 6 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 giờ một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịck đuổi kịp ô tô chở hàng?

Bài 3. Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

đi một mình thì sẽ đến địa điểm đó sớm hơn 96 phút.

Bài 4. Lúc 6 giờ một xe tải khởi hành từ A với vận tốc 40km/h đi về B. Sau 1giờ 30 phút 1 xe du lịch cũng khởi hành từ A với vận tốc 60km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi lúc mấy giờ thì hai xe gặp nhau và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu km, biết quãng đường AB dài 200km.

Bài 5. Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 18km/h. Lúc 9 giờ một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc 45km/h. Hỏi

a
) Xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ?

b) Nơi đó cách A bao nhiêu km?

Bài 6. Lúc 5 giờ sáng một xe khách xuất phát từ bến A để đến bến B với vận tốc 40km/giờ. Lúc 7 giờ kém 15 phút, 1 ô tô con cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc 55km/h. Hỏi ô tô con đuổi kịp ô tô khách vào thời điểm nào?

Bài 7. Một người đi xe đạp với vận tốc 15km/giờ và 1 ô tô đi với vận tốc 45km/giờ, cùng khởi hành lúc 6 giờ sáng từ A để đến B. Lúc 6 giờ 45 phút, một xe máy cũng xuất phát từ A để đến B với vận tốc 35km/h. Hỏi trên đường AB vào lúc mấy giờ thì xe máy ở chính giữa khoảng cách giữa xe đạp và ô tô?

Top 15 hai thành phố a và b cách nhau 160km viết bởi Noi That Cosy

Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 50 km/h, xe kia có vận tốc v2 40 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? Tại vị trí cách B bao nhiêu km ?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.97 (779 vote)
 • Tóm tắt: Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. … Vậy vị trí hai xe gặp nhau cách B một khoảng là 360 – 200 = 160 km.

Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ … – giainhanh.vn

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 4.61 (580 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 50 km/h, …

Bài 4 trang 63 VBT Toán 5 Tập 2

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 4.56 (463 vote)
 • Tóm tắt: Giải VBT Toán 5 Bài 131: Luyện tập : Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút .

Xem thêm:: Kính lặn ống thở – KinhBoi.com

Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vận tốc v1  50 km/h, xe kia có vận tốc v240 km/h. Hỏi 2 ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ ? Tại vị trí cách B bao nhiêu km ? 

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 4.23 (388 vote)
 • Tóm tắt: B. 9 giờ; 200 km. · C. 9 giờ 30 phút; 160 km. · D.

hai thành phố A và B cách nhau 160 km , một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút . tính vận tốc của ô tô , biết rằng ô tô nghỉ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 4.1 (373 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 40 km/giờ. Giải thích các bước giải: Ô tô đi từ thành phố A đến thành phố B hết số thời gian là: 11 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút.

Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/26/2022
 • Đánh giá: 3.85 (331 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B – Lời giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết đầy đủ Tập 1, Tập 2 giúp …

Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi … – Tailieumoi.vn

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/07/2022
 • Đánh giá: 3.59 (543 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút – Lời giải vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học …

Xem thêm:: Ma trận nghịch đảo là gì? Cách tìm ma trận nghịch đảo: 2×2, 3×3, 4×4 A -Z

Hai thành phố a và b cách nhau 160km một o tổ đi từ a lúc 6gio

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 3.46 (573 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố a và b cách nhau 160km một o tổ đi từ a lúc 6gio 30phútvaf đến b lúc 11h15phut .tính vận tốc của oto .

Đến mấy giờ hai xe gặp nhau ? Vị trí gặp nhau cách thành phố A bao nhiêu km?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.29 (542 vote)
 • Tóm tắt: Một xe đò khởi hành từ thành phố A đến thành phố B cách 160 km vào lúc 7 h sáng với vận tốc 60 km/h. Sau đó 1h 30 phút, một xe ô tô con khởi hành từ B về A …

Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 3.03 (424 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút – Trọn bộ lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh …

Giải vở bài tập toán 5 bài 131 : Luyện tập

Giải vở bài tập toán 5 bài 131 : Luyện tập
 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 2.82 (173 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ở dọc …

Xem thêm:: Hướng dẫn cách tìm nguồn hàng mua sỉ trên Taobao [Update 05/21]

Hai thành phố A và B cách nhau 360 km. Lúc 5 giờ sáng, 2 ô tô khởi hành từ hai thành phố đó hướng về nhau. Xe từ A có vậ?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 2.64 (184 vote)
 • Tóm tắt: D. 9 giờ; 160 km. Đáp án D. Chọn thành phố A làm mốc, chiều dương là chiều chuyển động từ A đến B. Gốc thời gian là …

Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau? Lúc gặp nhau xe máy cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2022
 • Đánh giá: 2.68 (159 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ và một xe đạp đi từ B đến A với vận tốc 12 km/giờ. Hỏi sau bao lâu hai …

[Sách Giải] Bài 131: Luyện tập – Học Online Cùng Sachgiaibaitap.com

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.57 (89 vote)
 • Tóm tắt: b. Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là : 21600 : 3600 = 6 (m/giây) … Bài 4 trang 63 VBT Toán 5 Tập 2: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, …

Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.33 (169 vote)
 • Tóm tắt: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ở dọc …

Recommended For You