Gợi ý 10+ học lực giỏi hạnh kiểm khá xếp loại gì hot nhất bạn cần biết

Ở bài viết này, Nội Thất Cosy đã tổng hợp danh sách rất hay về học lực giỏi hạnh kiểm khá xếp loại gì hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi, đừng quên chia sẻ bài viết này nhé

Chức năng này cho phép xếp loại danh hiệu thi đua và xét diện cho học sinh.

Bước 1: Vào màn hình chức năng“Học sinh » Xếp loại học sinh”.

Bước 2: Chọn các thông tin: Lớp học, Học kỳ.

Bước 3: Nhấn nút “Xếp loại”.

Học kỳ I, học kỳ II: Hệ thống tự động xếp loại Danh hiệu thi đua cho học sinh trong học kỳ. Xếp loại Danh hiệu thi đua theo các loại: Học sinh giỏi và Học sinh tiên tiến.

+ Xếp loại danh hiệu học sinh Giỏi học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại Tốt và học lực loại Giỏi.

+ Xếp loại danh hiệu học sinh Tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại Khá trở lên và học lực từ loại Khá trở lên.

Cả năm: Ngoài xếp loại Danh hiệu thi đua cả năm, hệ thống còn xếp “Thuộc diện” cho học sinh. Đối với cấp THCS, gồm các diện sau: Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện lại, Được xét TN. Đối với cấp THPT, gồm các diện sau: Lên lớp, Thi lại, Ở lại, Rèn luyện lại, Được dự thi TN.

Đối với trường không phải Giáo dục thường xuyên:

+ Lên lớp:

o Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên.

o Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

o Học sinh miễn giảm toàn phần

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ cách tính giá thành sản phẩm sản xuất hay nhất bạn cần biết

+ Thi lại: Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ Trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại yếu. Số buổi nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

+ Rèn luyện lại: Học sinh xếp loại học lực cả năm từ Trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại Yếu.

+ Ở lại:

o Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

o Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại Yếu.

o Sau khi thi lại, môn đánh giá bằng điểm có điểm Trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại Trung bình.

o Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại Yếu về hạnh kiểm.

+ Được xét TN: Học sinh lớp 9 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện Được xét TN (dành cho cấp THCS).

+ Được dự thi TN: Học sinh lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện Được dự thi TN (dành cho cấp THPT).

Đối với trường Giáo dục thường xuyên: các học viên có hình thức học là “Vừa làm vừa học” (khai báo trong chức năng: “Học sinh » Hồ sơ học sinh”) hoặc học viên có tuổi >=20 đối với cấp THCS, học viên có tuổi>=25 đối với cấp THPT (tuổi của học viên được tính = năm hiện tại – năm sinh) thì danh hiệu và thuộc diện được đánh giá như sau:

+ Lên lớp:

o Đối với học viên không thuộc loại xếp loại hạnh kiểm:

• Những học viên cả năm xếp loại học lực từ Trung bình trở lên, không vi phạm kỷ luật và nghỉ học không quá 35 buổi học trong một năm học (kể cả trường hợp nghỉ có phép và không phép).

Xem thêm:: 7 cách làm bột rau củ quả tươi và sấy khô cho trẻ ăn dặm

• Những học viên cả năm xếp loại học lực Yếu được chọn kiểm tra lại một số môn học có điểm trung bình cả năm dưới 5,0. Điểm bài kiểm tra được thay thế cho điểm trung bình môn học cả năm để xếp loại lại về học lực đạt loại Trung bình.

• Học viên được miễn giảm toàn phần

o Đối với học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm:

• Những học viên cả năm xếp loại học lực và hạnh kiểm từ Trung bình trở lên và nghỉ học không quá 35 buổi học trong một năm học (kể cả trường hợp nghỉ có phép và không phép) được lên lớp thẳng.

• Những học viên cả năm xếp loại hạnh kiểm từ Trung bình trở lên nhưng xếp loại học lực Yếu, được kiểm tra lại một số môn trong những môn có điểm trung bình cả năm dưới 5,0. Điểm bài kiểm tra được thay thế cho điểm trung bình môn học cả năm để xếp loại lại về học lực, nếu đạt loại Trung bình thì được lên lớp.

• Những học viên cả năm xếp loại học lực từ Trung bình trở lên nhưng xếp loại hạnh kiểm Yếu được rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong dịp hè theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm và giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên. Học viên rèn luyện trong dịp hè phải có giấy nhận xét quá trình rèn luyện của chính quyền hoặc đoàn thể địa phương nơi sinh sống làm căn cứ đánh giá. Tùy theo kết quả thực hiện những yêu cầu rèn luyện, nếu có tiến bộ rõ rệt, vào đầu năm học mới giáo viên chủ nhiệm đề nghị giám đốc cơ sở giáo dục thường xuyên xét xếp loại lại hạnh kiểm cho học viên, nếu đạt loại Trung bình thì được lên lớp.

o Thi lại:

• Đối với học viên không thuộc loại xếp loại hạnh kiểm: Học sinh có học lực cả năm học xếp loại Yếu. Số buổi nghỉ không quá 35 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

• Đối với học viên thuộc loại xếp loại hạnh kiểm: Học sinh xếp loại hạnh kiểm cả năm học từ Trung bình trở lên nhưng học lực cả năm học xếp loại Yếu. Số buổi nghỉ không quá 35 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

o Rèn luyện lại: Học sinh xếp loại học lực cả năm từ Trung bình trở lên nhưng hạnh kiểm cả năm học xếp loại Yếu (chỉ áp dụng với học viên thuộc diện xếp loại hạnh kiểm).

o Ở lại: Một trong các trường hợp sau sẽ phải ở lại lớp:

• Nghỉ học quá 35 buổi học trong một năm học (kể cả trường hợp nghỉ có phép và không phép).

• Học lực cả năm xếp loại Kém.

Xem thêm:: Cách làm giò thủ ngon tại nhà với bí quyết xào và gói giò

• Học lực và hạnh kiểm cả năm xếp loại Yếu.

• Xếp loại học lực cả năm Yếu sau khi đã kiểm tra lại nhưng không đạt loại Trung bình.

• Không đạt hạnh kiểm loại Trung bình sau khi được rèn luyện thêm trong dịp hè.

• Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên đối với những học viên không thuộc đối tượng xếp loại hạnh kiểm.

o Được dự thi TN: Học sinh lớp 12 đủ điều kiện lên lớp thì được thuộc diện Được dự thi TN.

Lưu ý:

Chỉ xếp loại học sinh khi tất cả học sinh đang học của lớp đã có đầy đủ thông tin: Học lực và Hạnh kiểm.

Danh sách học sinh được sắp xếp theo số thứ tự (theo chức năng Thay đổi STT).

Những học sinh chuyển lớp, chuyển trường
, nghỉ học vẫn hiển thị họ tên, mã học sinh trên danh sách nhưng không cho xếp loại.

Đối với học sinh có trạng thái chuyển trường, chuyển lớp, thôi học:

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học > ngày kết thúc học kỳ hiện tại của năm học đang làm việc thì hiển thị dữ liệu đầy đủ.

+ Nếu ngày chuyển/ ngày thôi học <= ngày kết thúc học kỳ hiện tại của năm học đang làm việc thì không hiển thị dữ liệu.

Đối với học sinh có trạng thái đã tốt nghiệp: luôn hiển thị dữ liệu đầy đủ.

Đối với trường học theo mô hình VNEN, các lớp VNEN sẽ được loại bỏ khỏi danh sách lớp và khỏi file excel

Tổng số buổi nghỉ có phép/ không phép được lấy từ kết quả điểm danh buổi học chính đã khai báo (tham khảo chức năng Khai báo lớp học)

Top 10 học lực giỏi hạnh kiểm khá xếp loại gì tổng hợp bởi Nội Thất Cosy

Cách xếp loại, đánh giá hạnh kiểm, học lực, hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không?

Cách xếp loại, đánh giá hạnh kiểm, học lực, hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không?
 • Tác giả: endlesslove.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 4.76 (417 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, học sinh phải đồng thời đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi thì mới được công nhận là đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong trường hợp hạnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, học sinh phải đồng thời đạt hạnh kiểm tốt và học lực giỏi thì mới được công nhận là đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong trường hợp hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không thì câu trả lời là KHÔNG. Nếu học sinh đạt học lực giỏi nhưng hạnh …

Cách xếp loại học sinh cấp 2, cấp 3 năm 2023

 • Tác giả: covanphaply.vn
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.59 (315 vote)
 • Tóm tắt: Việc đánh giá, xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cấp 2, cấp 3 … Học lực được xếp thành 5 loại: Giỏi (G), khá (K), trung bình (Tb), …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Đánh giá hạnh kiểm của học sinh căn cứ vào biểu hiện cụ thể về thái độ và hành vi đạo đức; ứng xử trong mối quan hệ với thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên, với gia đình, bạn bè và quan hệ xã hội; ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập; kết …

Xem thêm:: Lưu ngay 10+ mệnh thổ hợp màu trắng không tốt nhất bạn cần biết

Hỏi: Căn cứ xếp loại hạnh kiểm cả năm học

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 4.22 (447 vote)
 • Tóm tắt: Tôi xin hỏi, học sinh THPT kỳ 1 xếp hạnh kiểm Tốt, kỳ 2 xếp hạnh kiểm Khá thì cả năm có thể xếp hạnh kiểm Tốt được không? Học lực kỳ 1 là …

CÁCH XẾP LOẠI, ĐÁNH GIÁ HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, HẠNH KIỂM KHÁ CÓ ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI KHÔNG?

 • Tác giả: giaoducphanthiet.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 4.06 (393 vote)
 • Tóm tắt: Cách Xếp Loại, Đánh Giá Hạnh Kiểm, Học Lực, Hạnh Kiểm Khá Có Được Học Sinh Giỏi Không? admin 15/04/2022. Thông tứ 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi quy định đánh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thì học sinh được đánh giá và xếp thành 4 loại …

Xem thêm:: Không thể bỏ qua 10+ nên yêu tiếp hay dừng lại hay nhất

Tôi đang tìm hiểu về Học Lực Khá Hạnh Kiểm Trung Bình Xếp Loại Gì các bạn gặp, tư vấn giúp đỡ tôi. Xin cảm ơn

 • Tác giả: luyenhoc.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 3.93 (222 vote)
 • Tóm tắt: Hạnh Kiểm Khá Có Được Học Lực Giỏi Hạnh Kiểm Khá Xếp Loại Gì. Aug 31, 2022. Học sinh được xếp loại giỏi về hạnh kiểm khi gồm nhận thức đúng và triển khai …

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT và Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT)

 • Tác giả: thcsdaiphuc.bacninh.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.69 (566 vote)
 • Tóm tắt: Hạnh kiểm được xếp thành 4 loại: Tốt (T), khá (K), trung bình (Tb), yếu (Y) sau mỗi học kỳ và cả năm học. Việc xếp loại hạnh kiểm cả năm học …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 6. Xét duyệt danh sách học sinh được lên lớp, khôn
  g được lên lớp, danh hiệu thi đua, kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè. Phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh trong sổ gọi tên và ghi điểm và học bạ sau khi tất cả …

Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cấp 3 mới nhất

 • Tác giả: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.53 (333 vote)
 • Tóm tắt: Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cấp 3 mới nhất … 3 trong từng học kì và cả năm học được đánh theo 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Học sinh có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số có điểm trung bình môn học kỳ, điểm trung bình môn cả năm từ 5,0 điểm trở lên, trong đó ít nhất 06 môn học điểm trung bình môn học kỳ, điểm trung bình môn đạt từ 6,5 điểm trở …

Xem thêm:: Cách xác minh tài khoản Facebook chính chủ mới nhất

Cách xét điểm học sinh giỏi cấp 3 mới nhất

 • Tác giả: luatdanviet.com.vn
 • Ngày đăng: 07/07/2022
 • Đánh giá: 3.25 (470 vote)
 • Tóm tắt: Cách xét học lực, hạnh kiểm và công nhận học sinh giỏi là một trong những vấn đề được được rất nhiều học … Xếp loại khá nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, học sinh chỉ được công nhận danh hiệu học sinh giỏi nếu đồng thời có học lực giỏi và hành kiểm tốt. Nếu kỳ II bạn đã thực sự tiến bộ và xếp hạnh kiểm tốt kỳ thì rất có thể bạn sẽ được xếp hạnh kiểm tốt cả năm, đồng thời được công nhận danh …

Xếp loại hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không?

Xếp loại hạnh kiểm khá có được học sinh giỏi không?
 • Tác giả: leading10.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 3.11 (264 vote)
 • Tóm tắt: Trải qua một năm học miệt mài đèn sách kết quả phân loại cuối năm là thành tích của mỗi học sinh. Kết quả ấy được đánh giá dựa trên học lực và hạnh kiểm.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Hiệu trưởng khuyến mãi giấy khen cho học sinh đạt thành tích điển hình nổi bật, xuất sắc. Hoặc có tân tiến vượt bậc trong rèn luyện và học tập . Có thể thấy khi học sinh xếp loại hạnh kiểm khá sẽ không được được học sinh giỏi. Việc công nhận …

Cách tính điểm học sinh giỏi? Cách xếp loại học lực, hạnh kiểm?

 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 2.94 (88 vote)
 • Tóm tắt: – Mức Khá: + Học sinh của trường học sẽ cần phải có tất cả các môn học đánh giá bằng nhận xét ở mức Đạt. + Học sinh của …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, pháp luật nước ta cũng đã quy định khá cụ thể về việc xếp loại học lực cho các bạn học sinh. Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có thể theo dõi các quy định cụ thể của pháp luật về vấn đề này để có thể thông qua đó đảm bảo được quyền và …

Nguồn: https://noithatcosy.com
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You