Danh sách 7 tiền thế chân là gì hay nhất bạn cần biết

Nội Thất Cosy mời các bạn xem ngay kiến thức rất hay về tiền thế chân là gì hot nhất hiện nay được quan tâm nhiều nhất, đừng quên chia sẻ kiến thức rất hay qua bài viết này nhé!

Trong thời gian gần đây, tại địa chỉ hòm thư email: luathungdong@gmail.com, Công ty Luật Hừng Đông đã nhận được khá nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về Đặt cọc, Ký cược, Ký quỹ. Vậy, để hiểu rõ về khái niệm cũng như về đặc điểm của ba biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ này, bài viết hôm nay, Luật Hừng Đông xin được chia sẻ vấn đề này cùng bạn đọc.

 1. Đặt cọc

Theo Điều 328 Bộ luật dân sự 2015 thì

+ Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

+ Trường hợp hợp đồng được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

+ Trường hợp một bên trong hợp đồng giao cho bên kia một khoản tiền mà các bên không xác định rõ là tiền đặt cọc hoặc tiền trả trước thì số tiền này được coi là tiền trả trước.

 1. Ký cược

Theo Điều 329 Bộ luật dân sự 2015 thì

+ Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản ký cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

+ Trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký cược sau khi trả tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký cược thuộc về bên cho thuê.

* Quyền, nghĩa vụ của các bên trong đặt cọc, ký cược

– Bên đặt cọc, bên ký cược có quyền, nghĩa vụ:

a) Yêu cầu bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược ngừng việc khai thác, sử dụng hoặc xác lập giao dịch dân sự đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược; thực hiện việc bảo quản, giữ gìn để tài sản đặt cọc, tài sản ký cược không bị mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;

Xem thêm:: Chất điều vị E621 – Mỳ Chính

b) Trao đổi, thay thế tài sản đặt cọc, tài sản ký cược hoặc đưa tài sản đặt cọc, tài sản ký cược tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp được bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược đồng ý;

c) Thanh toán cho bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược chi phí hợp lý để bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược.

Chi phí hợp lý quy định tại điểm này là khoản chi thực tế cần thiết, hợp pháp tại thời điểm chi mà trong điều kiện bình thường bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược phải thanh toán để đảm bảo tài sản đặt cọc, tài sản ký cược không bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng;

d) Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu tài sản hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật để bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược được sở hữu tài sản đặt cọc, tài sản ký cược theo quy định;

Xem thêm:: Cách làm tinh dầu sả nguyên chất đơn giản tại nhà

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

– Bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược có quyền, nghĩa vụ:

a) Yêu cầu bên đặt cọc, bên ký cược chấm dứt việc trao đổi, thay thế hoặc xác lập giao dịch dân sự khác đối với tài sản đặt cọc, tài sản ký cược khi chưa có sự đồng ý của bên nhận đặt cọc, bên nhận ký cược;

b) Sở hữu tài sản đặt cọc trong trường hợp bên đặt cọc vi phạm cam kết về giao kết, thực hiện hợp đồng; sở hữu tài sản ký cược trong trường hợp tài sản thuê không còn để trả lại cho bên nhận ký cược;

c) Bảo quản, giữ gìn tài sản đặt cọc, tài sản ký cược;

d) Không xác lập giao dịch dân sự, khai thác, sử dụng tài sản đặt cọc, tài sản ký cược khi chưa có sự đồng ý của bên đặt cọc, bên ký cược;

Xem thêm:: Cách làm tinh dầu sả nguyên chất đơn giản tại nhà

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

 1. Ký quỹ

Theo Điều 330 Bộ luật dân sự 2015 thì

Xem thêm:: Cách khóa tin nhắn Zalo, không lo bị xem trộm cuộc trò chuyện

+ Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá vào tài khoản phong tỏa tại một tổ chức tín dụng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ.

+ Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên có quyền được tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ.

* Việc gửi, thanh toán tiền được dùng để ký quỹ

– Khoản tiền được dùng để ký quỹ (sau đây gọi là tiền ký quỹ) được gửi vào tài khoản phong tỏa tại tổ chức tín dụng theo thỏa thuận hoặc do bên có quyền chỉ định để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

– Tiền ký quỹ và việc ký quỹ một lần hoặc nhiều lần do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.

– Trường hợp nghĩa vụ được bảo đảm bị vi phạm thì tiền ký quỹ được dùng để thanh toán nghĩa vụ, bồi thường thiệt hại sau khi trừ phí dịch vụ (sau đây gọi là thanh toán nghĩa vụ).

* Quyền, nghĩa vụ của các bên trong ký quỹ

– Tổ chức tín dụng nơi ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Hưởng phí dịch vụ;

b) Yêu cầu bên có quyền thực hiện đúng thỏa thuận về ký quỹ để được thanh toán nghĩa vụ từ tiền ký quỹ;

c) Thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền trong phạm vi tiền ký quỹ;

d) Hoàn trả tiền ký quỹ còn lại cho bên ký quỹ sau khi thanh toán nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền và khi chấm dứt ký quỹ;

Xem thêm:: Cách làm tinh dầu sả nguyên chất đơn giản tại nhà

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

– Bên ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ về điều kiện thanh toán theo đúng cam kết với bên có quyền;

b) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ hoàn trả tiền ký quỹ theo quy định; được trả lãi trong trường hợp có thỏa thuận với tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

c) Rút bớt, bổ sung tiền ký quỹ
hoặc đưa tiền ký quỹ tham gia giao dịch dân sự khác trong trường hợp bên có quyền đồng ý;

d) Nộp đủ tiền ký quỹ tại tổ chức tín dụng nơi ký quỹ;

Xem thêm:: Cách làm tinh dầu sả nguyên chất đơn giản tại nhà

đ) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

– Bên có quyền trong ký quỹ có quyền, nghĩa vụ:

a) Yêu cầu tổ chức tín dụng nơi ký quỹ thanh toán nghĩa vụ đầy đủ, đúng hạn trong phạm vi tiền ký quỹ;

b) Thực hiện đúng thủ tục theo yêu cầu của tổ chức tín dụng nơi ký quỹ trong việc thực hiện quyền tại điểm a khoản này;

c) Quyền, nghĩa vụ khác theo thỏa thuận hoặc do Bộ luật Dân sự, luật khác liên quan quy định.

Trên đây là chia sẻ của Luật Hừng Đông về những quy định có liên quan đến Đặt cọc, Ký cược, Ký quỹ. Mọi nhu cầu hỗ trợ pháp lý hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 024.35353005 để được đội ngũ Luật sư dày dặn kinh nghiệm tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Sự hài lòng của Quý khách là niềm thành công đối với mỗi Luật sư chúng tôi. Rất mong được hỗ trợ và hợp tác.

Xin chân thành cảm ơn!

Top 7 tiền thế chân là gì tổng hợp bởi Nội Thất Cosy

Tiền thế chân tiếng Trung là gì? – Từ điển số

 • Tác giả: tudienso.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.83 (950 vote)
 • Tóm tắt: tiền thế chân Tiếng Trung là gì? Giải thích ý nghĩa tiền thế chân Tiếng Trung (có phát âm) là: 押租 《旧时租地或租房子时交付的保证金。》.

Xem thêm:: List 6 luộc hạt mít bao lâu thì chín hay nhất bạn cần biết

Muốn làm việc, phải đóng tiền “thế chân” – ThanhtraVietNam

 • Tác giả: thanhtravietnam.vn
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.54 (539 vote)
 • Tóm tắt: Theo đó, những tài xế đường dài là đối tượng phải nộp tiền “thế chân” cao nhất ở Công ty CP Thuận Thảo với mức 30 triệu đồng/người trở lên.

PALawHELP.org – Your Online Guide to Legal Information and Legal Services in Pennsylvania

 • Tác giả: vanhoahoc.vn
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.38 (396 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang xem: Tiền thế chân là gì. năm đầu tiên . Trong năm đầu tiên bạn sống tại một nơi ở, chủ nhà của bạn không thể tính tiền thuê nhà quá hai tháng như …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn muốn lấy lại tiền đặt cọc, điều quan trọng nhất cần làm khi bạn chuyển đi (hoặc bị đuổi ra khỏi nhà) là thông báo bằng văn bản cho chủ nhà về địa chỉ mới của bạn. . làm điều này ngay trước hoặc tại thời điểm di chuyển. Nếu bạn không chắc …

Xem thêm:: Khám phá 9 làm hoa bằng giấy vệ sinh tốt nhất bạn nên biết

Có lấy lại được tiền đặt cọc khi thuê phòng trọ không?

 • Tác giả: hoidapphapluat.vn
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 4.05 (470 vote)
 • Tóm tắt: Giữa bạn và chủ nhà có phát sinh một hợp đồng đặt cọc và được gọi là “tiền thế chân” và có viết giấy cam kết ở trên 5 tháng thì được lấy lại …

Hỏi đáp – Những câu hỏi thường gặp về Chỗ ở

 • Tác giả: ttsv.kontum.udn.vn
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 3.86 (417 vote)
 • Tóm tắt: Hồ sơ đăng ký KTX bao gồm những gì? … Giá thuê phòng KTX là bao nhiêu? … Khi ở KTX sinh viên phải đặt khoản tiền thế chân tài sản (được quy định cụ thể …

Xem thêm:: Gợi ý 12 cách làm mực ngào bình định hay nhất đừng bỏ lỡ

Thông báo trả tiền thế chân cho người ở tại Ký túc xá

 • Tác giả: kytucxa.hcmuc.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 3.71 (206 vote)
 • Tóm tắt: Thông báo trả tiền thế chân cho người ở tại Ký túc xá. Quản Trị | 16/07/2019. AddThis Sharing Buttons. Share to Print Share to Facebook Share to Twitter.

Huỷ hợp đồng trước thời hạn có lấy lại được tiền thế chân ?

 • Tác giả: danluat.thuvienphapluat.vn
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 3.53 (568 vote)
 • Tóm tắt: là 1.200.000đ , em vào ở chưa tới 1 tuần thì cảm thấy phòng trọ không như thôg tin ban đầu ( internet theo chủ nhà là có nhưng lúc em vào chủ nhà nói đã quá tải …

Nguồn: https://noithatcosy.com
Danh mục: Đời Sống

Recommended For You